Úvod / Bezpečnostné dvere - Kvalita dverí SHERLOCK

Odporučte túto stránku svojim známym!

Zdieľať na Facebooku Poslať emailom Vytlačiť stránku

Kvalita bezpečnostných dverí SHERLOCK

Záruky kvality bezpečnostných dverí SHERLOCK

Systém manažérstva kvality

V súčasnosti je pre podnikateľské subjekty už nevyhnutnosť preukazovať svoju spôsobilosť dodávať skutočne kvalitné produkty a služby. Spoločnosť SHERLOCK túto spôsobilosť preukázala vybudovaním a zavedením systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 pre výrobu, predaj, montáž a servis bezpečnostných, bezpečnostných protipožiarnych dverí a bezpečnostných zárubní, predaj a servis trezorov.

Dňa 22.12.2004 sme získali certifikát potvrdzujúci, že systém kvality v našej spoločnosti bol preverený a bolo preukázané, že spĺňa požiadavky normy ISO 9001.

Náš zákazník tým získava istotu, že jeho požiadavky budú náležite prijaté, spracované a kvalifikovane vybavené k jeho spokojnosti. Systém manažérstva kvality je výrazom jednoznačnej orientácie spoločnosti na zákazníka a tiež vyspelosti firmy, ktorá sa pri svojej činnosti nebojí podliehať stálemu dohľadu a priebežným kontrolám zo strany certifikačných orgánov.

Pravidelná kontrola v jednotlivých etapách výroby

Vstupná kontrola

Kontrola zameraná na zhodnosť vstupného produktu, resp. služby do procesu výroby. Zahŕňa napríklad kontrolu plechu a iných hutných materiálov, MDF plášte, dýhované plášte, náterové hmoty, zámky ...atď.

Medzioperačná kontrola

Kontrola produktu v procese výroby, vykonávaná na pracovisku medzi jednotlivými operáciami, ktoré na seba nadväzujú v procese výroby. Medzioperačná kontrola sa vykonáva v nasledovných pracovných centrách: tvarovanie kovov > zámočník dvere > zámočník zárubne > povrchová úprava dverí > povrchová úprava zárubní

Vstupná kontrola

Kontrola produktu určeného na výstup z výrobného procesu. Slúži na zabezpečenie kvality výstupného produktu.
Každý výrobok spoločnosti SHERLOCK je pred expedíciou skontrolovaný kontrolórom kvality. Vykoná sa vizuálna kontrola výrobku, rovinnosť, funkčnosť uzamykacieho systému a pri cca 10% dennej produkcie sa vykoná aj kompletná rozmerová kontrola výrobku. Zhodu výrobku s predpísanými parametrami potvrdí kvalitár kontrolnou známkou priamo na výrobku čím je výrobok uvoľnený k expedícii.

Politika kvality

Cieľom politiky kvality v podmienkach SHERLOCK, s.r.o. je zabezpečenie dlhodobej prosperity spoločnosti prostredníctvom maximálneho uspokojovania potrieb zákazníkov.

Politika kvality predstavuje systematickú starostlivosť o kvalitu všetkých procesov podieľajúcich sa na efektívnom poskytovaní služieb s hlavným cieľom uspokojovať požiadavky a podnety zákazníkov v oblasti vývoja, výroby, predaja, montáže a servisu mechanických zábranových prostriedkov - bezpečnostných dverí, bezpečnostných protipožiarnych dverí, kovových dverí a bezpečnostných, protipožiarnych a kovových zárubní. Uspokojiť požiadavky a podnety zákazníkov v oblasti predaja a servisu trezorov.

Prečítajte si našu celú politiku kvality a jej princípy

Certifikované produkty

Vlastnosti našich dverí sú certifikované u renomovaných spoločností a príslušných úradov. Pre ďalšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom emailovej adresy info@sherlock.sk alebo telefónneho čísla 02 / 16 888.

Nájdite najbližšieho predajcu

Video

Video

Profesionáli z policajnej zásahovej jednotky testujú odolnosť bežných dverí a bezpečnostných dverí SHERLOCK®