Konferencia SIBAF Forum 2016

  • Aktuálny stav a trendy v poistení  a sprostredkovaní poistenia v SR
  • Informatizácia v poisťovniach a činnosť SFA, príležitosti a nástrahy
  • Zabezpečenie proti krádeži / dvere
  • Konkurenčné konanie vybraných osôb a možnosti jeho obmedzenia
  • Implementácia IDD – výzva pre trh finančného sprostredkovania
  • Požiarne deliace konštrukcie a ich vplyv na oddelenie požiarnych komplexov

Viac informácií: SIBAF forum 2016

 

sibaf-forum-2016

foto : @David Duducz www.duducz.com

foto : @David Duducz www.duducz.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : @David Duducz www.duducz.com

foto : @David Duducz www.duducz.com

foto : @David Duducz www.duducz.com

foto : @David Duducz www.duducz.com

foto : @David Duducz www.duducz.com

foto : @David Duducz www.duducz.com

foto : @David Duducz www.duducz.com

foto : @David Duducz www.duducz.com

foto : @David Duducz www.duducz.com

foto : @David Duducz www.duducz.com