MTL I 75K

MTL I 75K

Product Description

4. bezpečnostna trieda podľa EN 1627. interactive.gif Uzamykací mechanizmus: • 10 stavítok v teleskopickom usporiadaní • interaktívne teleskopické stavítko ovládané pohyblivým prvkom v kľúči (tzv. plávajúcim stavítkom) • v systémoch generálneho a hlavného kľúča možnosť rozšírenia o sústavu bočných a horných stavítok • patentovo chránený tzv. sférický tvar bubienka optimalizuje hladký chod pri otáčaní kľúča a zvyšuje životnosť zámkovej vložky. Veľmi vysoká ochrana proti: • planžetovaniu (testované) • nedeštruktívnej dynamickej metóde (testované) • odvŕtaniu (testované) • vytrhnutiu bubienka (testované). Veľmi vysoká ochrana proti neautorizovanému kopírovaniu kľúčov: • patentová ochrana kľúča do r. 2028 • výroba kľúčov výhradne po predložení bezpečnostnej karty na výrobu kľúčov v servisných


Nezáväzná konzultácia u Vás:

Vyplňte formulár a pošleme vám e-mail s predbežným výpočtom nákladov.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov /meno, priezvisko, telefónne číslo, mail/ za účelom kontaktovania na dobu 12 mesiacov. Som si vedomý/á, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.